Προσωπικό

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού ως ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Σιδηρόπουλος Μεταφορική Α.Ε , οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που ακολουθούνται στην εταιρεία  αποσκοπούν στην αποτελεσματική προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση των εργαζομένων της.


Δίνουμε έμφαση στην ανοιχτή επικοινωνία και στην προώθηση νέων ιδεών. Είμαστε μια δυναμική εταιρεία με ευέλικτες διαδικασίες και άμεση επικοινωνία με την διοίκηση.


Μπορείτε να ενημερώνεστε  άμεσα για όλες τις νέες θέσεις εργασίας στην Σιδηρόπουλος Μεταφορική Α.Ε. και  μέσα από το profile μας στα κοινωνικά δίκτυα που έχουμε παρουσία.


Copyright © 2017 | topservice.gr. All rights reserved.