Προσωπικό

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού ως ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Σιδηρόπουλος Μεταφορική Α.Ε , οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που ακολουθούνται στην εταιρεία  αποσκοπούν στην αποτελεσματική προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση των εργαζομένων της.

Δίνουμε έμφαση στην ανοιχτή επικοινωνία και στην προώθηση νέων ιδεών. Είμαστε μια δυναμική εταιρεία με ευέλικτες διαδικασίες και άμεση επικοινωνία με την διοίκηση.

Μπορείτε να ενημερώνεστε  άμεσα για όλες τις νέες θέσεις εργασίας στην Σιδηρόπουλος Μεταφορική Α.Ε. και  μέσα από το profile μας στα κοινωνικά δίκτυα που έχουμε παρουσία.

sidiropoulos_selection_0010
sidiropoulos-portreto1
sidiropoulos-portreto2

Εκπαίδευση προσωπικού / Σεμινάρια

Η συνεχής κατάρτιση των στελεχών της εταιρείας και η επιμόρφωση των υπαλλήλων της βοήθησε στην ανάπτυξη της ιδεολογίας της επιχείρησης, που προάγει την ασφάλεια των οδικών μεταφορών.

Η εταιρεία οργανώνει σεμινάρια για το προσωπικό της ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καλύπτοντας τις ανάγκες του προσωπικού της για γνώση σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την εργασία και την ασφάλεια τους. 

sidiropoulos-containers
sidiropoulos_selection_0001
sidiropoulos_selection_0006

banner mobile gr

banner gr