ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Φωτογράφηση γάμου στους χώρους της Σιδηρόπουλος Μεταφορική ΑΕ

Οι χώροι της εταιρείας παραχωρήθηκαν για την πραγματοποίηση φωτογράφησης γάμου απο τους White on Black studio. Οι φωτογραφίες είναι αναρτημένες στην σελίδα facebook της εταιρείας.Ευχαριστούμε!