ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Πραγματοποιηση Σεμιναρίου Ορθολογικής Οδήγησης

Την Τετάρτη 30/05/18 στις 15.00,  πραγματοποιηθηκε εκπαίδευση στους χώρους της εταιρείας με θέμα «Επιμόρφωση Επαγγελματιών Οδηγών» από τον εκπαιδευτή Νταρή Θεόδωρο και οι ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν οι εξής:

Ορθολογική Οδήγηση

Οδική Ασφάλεια – Κίνδυνοι Κατά τη Μεταφορά

Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης