Ευκαιρίες Καριέρας

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η Σιδηρόπουλος Μεταφορική ΑΕ αναζητεί οδηγούς για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων (containers) εντός Ελλάδας.

Προσόντα:

  • Δίπλωμα Ε κατηγορίας
  • Ανανεωμένο ΠΕΙ
  • Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία στην μεταφορά containers
  • Επιθυμητή κατοχή ηλεκτρονικού ταχογράφου
  • Επιθυμητή κατοχή πιστοποίησης ADR

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: 2310/789100, 6944452462, operations@sidiropoulos-metaforiki.gr.