Ευκαιρίες Καριέρας

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η Σιδηρόπουλος Μεταφορική ΑΕ, μεταφορική εταιρεία στο Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης αναζητά Βοηθό Λογιστή με τα παρακάτω προσόντα :
• Πτυχίο ΑΕΙ σε Οικονομικά, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά.
• Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία σε τμήμα Λογιστηρίου Μεταφορικής
Εταιρείας.
• Άριστη γνώση Galaxy.
• Άριστη γνώση MS Office.
• Άριστη γνώση φορολογικών θεμάτων και Αναλυτικής Λογιστικής.
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Επικοινωνιακή ικανότητα με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες.
• Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
• Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου.
• Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες
πίεσης.
• Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.
• Συστάσεις απαραίτητες.
Τα βασικά καθήκοντα της θέσης είναι τα εξής:
• Έκδοση και καταχώρηση παραστατικών και τιμολογίων.
• Έλεγχος της διαδικασίας της τιμολόγησης.
• Διαχείριση πελατών και προμηθευτών.
• Πιστωτικός έλεγχος πελατών και Εισπράξεις.
• Εξωτερικές Εργασίες (Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Εφορία).
• Διεκπεραίωση λογιστικών και διάφορων διοικητικών θεμάτων.
• Αρχειοθέτηση.

Η θέση αφορά δια ζώσης εργασία στα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και πλήρες ωράριο.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: 2310/789100, 6948005006, operations@sidiropoulos-metaforiki.gr.