ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη σημαντικού μέρους της καταναλισκόμενης ενέργειας της. Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται για την ρευματοδότηση των ψυγείων εμπορευματοκιβώτιων και για το σύνολο των λειτουργιών της.