Υπηρεσίες


Ο σύγχρονος εξοπλισμός της εταιρείας, το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και η οργάνωση των εγκαταστάσεών της μπορούν να εξυπηρετήσουν ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες για μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων (container) σε κάθε μέγεθος, σε όλη την Ελλάδα.


Οι προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν σαν στόχο την ικανοποίηση των πελατών και των συνεργατών της εταιρείας, ως τμήματα τις εφοδιαστικής αλυσίδας, ενισχύοντας την καλή της φήμη στον κλάδο των οδικών μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων (container).


Περιγραφή Υπηρεσιών

 • Ασφαλείς Εθνικές Οδικές Μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων (container).
 • Φορτοεκφορτώσεις Εμπορευματοκιβωτίων (container). Κενών και Εμφόρτων.
 • Ρευματοδότηση Ψυγείων Εμπορευματοκιβωτίων (container), (30 πρίζες).
 • Καθαρισμός Εμπορευματοκιβωτίων (container).
 • Δυνατότητα εναπόθεσης Εμπορευματοκιβωτίων (container) στο χώρο μας.
 • Πώληση εμπορευματοκιβωτίων (container).
 • Ενοικίαση εμπορευματοκιβωτίων (container).


Εξοπλισμός

 • 40 ιδιόκτητα Φορτηγά Αυτοκίνητα
 • 10 ιδιόκτητα ανυψωτικά Μηχανήματα εκ των οποίων:
  • 1 με πιρούνια
  • 7 με spreader για κενά και έμφορτα.
  • 1 για αποσυσκευασία εμπορευματοκιβωτίων (container).
  • 1 για φορτοεκφόρτωση κενών και εμφόρτων (Βόλος).
 •   62 ιδιόκτητα επικαθήμενα για την μεταφορά Εμπορευματοκιβωτίων (container) εκ των οποίων:
  • 5 ανατρεπόμενα
  • 2 για 3.5 μέτρα ύψος εμπορευματοκιβώτια (container)..


Συνεργασίες

Παράλληλα, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας, διατηρούμε συνεργασίες ετών με μεγάλο αριθμό φορτηγών αυτοκινήτων και άλλων αυτοκινητιστών σε Θεσσαλονίκη και Βόλο.


Ημέρες λειτουργίας

Η εταιρεία είναι ανοιχτή 24 ώρες καθημερινά για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της.


Ασφάλεια

Υπηρεσίες ασφαλείας προσφέρονται από εταιρεία security που περιπολεί το ντεπώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας (19:00-7:00 και Σαββατοκύριακα). Επίσης λειτουργεί 24ωρο σύστημα ασφαλείας με κάμερες που προσφέρει την δυνατότητα για παρακολούθηση και καταγραφή βίντεο, με ανάλογο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο σε τερματικά, ακόμα και σε κινητά τηλέφωνα.


Οργάνωση

Τα 37 φορτηγά αυτοκίνητα που διαθέτουμε, είναι εξοπλισμένα με συστήματα εντοπισμού θέσης (GPS). Οι πομποί που είναι τοποθετημένοι σε κάθε φορτηγό παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για την θέση, την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης τους, αλλά ακόμα και για την κατανάλωση καυσίμου τους. Επίσης, με ανάλογο λογισμικό απεικονίζεται και γραφικά η θέση του κάθε αυτοκινήτου.


Αποθήκευση – Logistics

Η εταιρεία διαθέτει και ένα αποθηκευτικό χώρο 4.100τμ., σε αγροτεμάχιο 10.000τμ δίπλα από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη. Ο χώρος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσφέρει υπηρεσίες αποθήκευσης και logistics.


Αξιοπιστία

Η εταιρεία εγγυάται αξιόπιστη παράδοση εμπορευματοκιβωτίων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.


Copyright © 2017 | topservice.gr. All rights reserved.