Προφίλ


Εγκαταστάσεις


Η εταιρεία “Σιδηρόπουλος Μεταφορική Α.Ε.” είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο διαχείρισης και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container) στη Β. Ελλάδα.


Θεσσαλονίκη

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας εδρεύουν στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης σε κομβικό σημείο κοντά στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία ιδιόκτητη έκταση 80.000 τ.μ. όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας και γίνεται η διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων (container).


Βόλος

Η εταιρεία διαθέτει παράρτημα στο Βόλο, όπου νοικιάζεται ένας χώρος 1.000 τ.μ. σε κοντινή απόσταση από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου και εξυπηρετεί τις ανάγκες για το συγκεκριμένο λιμάνι.


Συνεργασίες

Η εταιρεία συνεργάζεται με μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές ναυτιλιακές παγκοσμίως, τη Mediterranean Shipping Company (MSC). Λειτουργώντας πάνω σε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, η εταιρεία έχει αναλάβει την διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων (container) της MSC στη Βόρειο Ελλάδα.


Η φήμη και οι ικανότητες της εταιρείας επιβεβαιώνονται από αυτήν την πολύχρονη συνεργασία, η οποία αποτελεί κίνητρο για μελλοντικούς πελάτες.Η Σιδηρόπουλος Μεταφορική ΑΕ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:


 • ·          Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
 • ·          τους εργαζόμενους,
 • ·          τους πελάτες,
 • ·          τους προμηθευτές,
 • ·          τις τοπικές κοινωνίες
 • ·          και τις κρατικές αρχές


 

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :

 

 •           «Ακεραιότητα» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
 •           «Σεβασμός στον άνθρωπο» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
 •          «Υψηλές επιδόσεις» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
 •          «Ομαδικότητα» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

 

 

 

                Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :


o   Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης.

o   Εξειδικευμένο προσωπικό

o   Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,
 •   Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:


  o   Στόχοι

  §  Αύξηση του τζίρου,

  §  Βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,

  §  Αειφόρος ανάπτυξη 

   

   

  o   Βασικές αξίες

  §  Έντιμη σχέση με τους πελάτες, 

  §  Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, 

  §  Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους

   

  o   Κύριες στρατηγικές

  §  Διατήρηση σχέσεων: διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με πελάτες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές.

  §  Αναδιοργάνωση - ανάπτυξη: ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών  υπηρεσιών και προϊόντων και εισαγωγή σε νέες δραστηριότητες  υψηλής προστιθέμενης αξίας.

         §   Επέκταση : Επέκταση στα αμέσως επόμενα έτη σε νέες αγορές, για την υφιστάμενη δραστηριότητα, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με υψηλότερο εισόδημα.  Η Σιδηρόπουλος Μεταφορική ΑΕ διακρίνεται από:


  ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

  Η παράδοση εμπορευματοκιβωτίων γίνεται με αξιοπιστία και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.


  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  Η εμπειρία της εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση εμπορευματοκιβωτίων (container).


  ΕΥΕΛΙΞΙΑ

  Η ευελιξία της εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της.


  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012

  Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας για την ασφαλή μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων (container).


         


Copyright © 2017 | topservice.gr. All rights reserved.