Οργανόγραμμα


Η στρατηγική  και η κουλτούρα της εταιρείας  εστιάζει στους ανθρώπους της που αποτελούν την κινητήρια δύναμή της.

Η Σιδηρόπουλος Μεταφορική Α.Ε. βασίζεται σε ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο εντάσσονται εργαζόμενοι, αφοσιωμένοι στον πελάτη και στις ανάγκες του, δρώντας με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή του. Παράλληλα οι άνθρωποι τις εταιρείας μας εκπαιδεύονται διαρκώς ώστε να είναι προσηλωμένοι στην ασφάλεια τόσο των ιδίων, όσο και των εμπορευμάτων των πελατών μας. 

Το οργανωτικό σχήμα της εταιρείας έχει δομηθεί ώστε να διευκολύνει τη λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων σε κάθε επίπεδο.Copyright © 2017 | topservice.gr. All rights reserved.