22/01/2019 Αύξηση ισχύος του δικτύου ρευματοδότησης

Το δίκτυο ρευματοδότησης της εταιρείας αναβαθμίστηκε ξανά μέσω της αύξησης τάσης/ισχύος του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού δικτύου με αποτέλεσμα βελτιωμένη παροχή ρευματοδότησης των ψυγείων εμπορευματοκινωτιων. (containers)

..


Copyright © 2017 | topservice.gr. All rights reserved.