05/07/2017 Φωτογράφηση στους χώρους της Σιδηρόπουλος Μεταφορική ΑΕ

 Οι χώροι της εταιρείας παραχωρήθηκαν για την πραγματοποίηση φωτογράφησης της εταιρείας ρούχων Clover Fashion. Οι φωτογραφίες είναι αναρτημένες στην σελίδα facebook της εταιρείας.

..


Copyright © 2017 | topservice.gr. All rights reserved.