10/10/2015 Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών

10/10/2015 Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη σημαντικού μέρους της καταναλισκόμενης ενέργειας της. Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται για την ρευματοδότηση των ψυγείων εμπορευματοκιβώτιων και για το σύνολο των λειτουργιών της.


..


Copyright © 2017 | topservice.gr. All rights reserved.