05/02/2017 Αναβάθμιση Συστήματος Ασφαλείας

Η εταιρεία προχώρησε σε αναβάθμιση του συστήματος ασφαλείας των εγκαταστάσεων της. Νέες κάμερες ασφαλείας βελτιωμένης τεχνολογίας  προστέθηκαν  για την καλυτερη επίβλεψη του χώρου εναπόθεσης των  εμπορευματοκιβωτίων (containers).

..


Copyright © 2017 | topservice.gr. All rights reserved.