Οδηγοί Φορτηγών - Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Η Σιδηρόπουλος Μεταφορική ΑΕ, μεταφορική εταιρία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης αναζητεί :

Οδηγούς Φορτηγών για μεταφορά containers για ημιαπασχόληση.


Προσόντα:

    * Δίπλωμα οδήγησης Ε' κατηγορίας και τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία

    * Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε μεταφορική εταιρία με containers

    * Κάτοχος ηλεκτρονικού ταχογράφου

    * Κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

    * Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επαγγελματική συμπεριφορά, ευελιξία και προσαρμοστικότητα

    * Ηλικία έως 45 ετών


Η εταιρία προσφέρει:

    * Αμοιβή αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

    * Προοπτικές εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία

..


Copyright © 2017 | topservice.gr. All rights reserved.